biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl
 • XII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lubelskiej Okręgowej IARP

  XII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lubelskiej Okręgowej IARP odbędzie się 18 marca 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, w Sali Kolumnowej Gmachu Głównego.

   

 • Protokół z XI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu LBOIARP

 • Sponorzy XI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Lubelskiej Okręgowej IARP

  Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji
  XI Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Lubelskiej Okręgowej IARP
  następującym firmom:

  GEZE Polska Sp. z o.o.

  Farby KABE Polska Sp. z o.o.

  Nowy Styl Sp. z o.o.  Ponzio Polska Sp. z o.o.

  PROMAT TOP Sp. z o.o.


  WILSONART Polska Trading Sp. z o.o.


   

   

   

 • XI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lubelskiej Okręgowej IARP

  XI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lubelskiej Okręgowej IARP odbędzie się 12 marca 2016 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, w Sali Kolumnowej Gmachu Głównego.

 • III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

  W dniach 30-31 maja 2014 r. odbył się w Warszawie III Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

  W IV kadencji (2014-2018) główne funkcje statutowe w organach krajowych będą sprawować:
  Architekt Ryszard Gruda (Pomorska OIARP) - Prezes Krajowej Rady IARP
  Architekt Małgorzata Włodarczyk (Małopolska OIARP) - Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
  Architekt Kazimierz Butelski (Małopolska OIARP) - Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
  Architekt Paweł Filipowicz (Łódzka OIARP) - Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
  Architekt Andrzej Pawlik (Mazowiecka OIARP) - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

  Przedstawiciele Lubelskiej OIARP w krajowych organach statutowych:
  Architekt Mirosław Hagemejer - Członek Krajowej Rady IARP
  Architekt Andrzej Kasprzak - Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

  WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM OBDARZONYM ZAUFANIEM W WYBORACH - GRATULUJEMY!

 • Zapraszamy na III Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów LBOIARP

  Sprawozdanie z III Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów LBOIARP
  z 29. kwietnia 2014 r. (pobierz .pdf)

  Zapraszamy Delegatów, Kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych i wszystkich Członków LBOIARP.

 • Sprawozdania organów statutowych na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 29.03.2014.

  W związku ze zbliżającym się III Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjazdem LBOIARP (29 marca 2014r.) zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami poszczególnych organów statusowych LBOIARP oraz z arkuszami dotyczącymi planowanego budżetu na rok 2014 i wykonanego za rok 2013.

  • Sprawozdanie Lubelskiej Okręgowej Rady IARP z działalności w 2013 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OKK LBOIARP w 2013 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OSD LBOIARP w 2013 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OROZ w 2013 r. (pobierz .pdf)
  • Projekt budżetu na 2014 r. i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. (pobierz .xls)

   

 • Lista delegatów

  III Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd LBOIARP odbędzie się 29. marca 2014 r.

 • Zdjęcia z zebrań obwodowych

  Zebrania obwodowe przed III Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjazdem Lubelskiej Okręgowej IARP odbyły się 8. lutego 2014 r. 

  Dziękujemy firmom ALUPROF S.A., GEZE Sp. z o.o., NOWY STYL Sp. z o.o., WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA Sp. z o.o. za pomoc w organizacji zebrań obwodowych.

 • Sponsorzy zebrań obwodowych

  Dziękujemy firmom ALUPROF S.A., GEZE Sp. z o.o., NOWY STYL Sp. z o.o., WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA Sp. z o.o. za pomoc w organizacji zebrań obwodowych.

 • Obwody wyborcze 2014

  Przed III Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjazdem Lubelskiej Okręgowej IARP ustalono dwa obwody wyborcze, przyjmując podział członków zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazwisk.

 • IX SPRAWOZDAWCZY OKRĘGOWY ZJAZD LBOIARP

  Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zwołała
  IX Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP.
  Zjazd odbył się 23 marca 2013 r. o godz. 9.00
  w Sali Kolumnowej Gmachu Głównego
  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

  (ul. Spokojna 4, Lublin)

  Zawiadomienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  Protokół ze Zjazdu (pobierz .pdf)

  SPONSORZY
  IX Sprawozdawczego Zjazdu LBOIARP

  Usługowy Zakład Stolarski A. OKOŃ
  Stawek 10
  21-077 Spiczyn
  tel. 81 757 77 44 

  IZOHAN SP. Z O.O.  
  ul. Łużycka 2
  81-963 Gdynia
  tel. 058-781-45-85

  Witkowski Sp. z o.o.
  05-800 Pruszków
  ul. Magazynowa 7
  tel: 022/759-85-00

  Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
  ul. Ostrobramska 79
  04-175 Warszawa 

  Zdjęcia ze Zjazdu 

 • IX Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP

  Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zwołała
  IX Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP.
  Zjazd odbędzie się 23 marca 2013 r. o godz. 9.00
  w Sali Kolumnowej Gmachu Głównego
  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

  (ul. Spokojna 4, Lublin)

  Zawiadomienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  SPONSORZY
  VIII Sprawozdawczego Zjazdu LBOIARP

  IZOHAN SP. Z O.O.  
  ul. Łużycka 2
  81-963 Gdynia
  tel. 058-781-45-85

  Witkowski Sp. z o.o.
  05-800 Pruszków
  ul. Magazynowa 7
  tel: 022/759-85-00

  Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
  ul. Ostrobramska 79
  04-175 Warszawa 

 • VIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP

  Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zwołała
  VIII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP.
  Zjazd odbył się  24 marca 2012 r. o godz. 9.00
  w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

  (ul. Spokojna 4, Lublin)

  Protokół Zjazdu (pobierz .pdf)

  SPONSORZY
  VIII Sprawozdawczego Zjazdu LBOIARP

  ALUPROF S.A.
  ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biała
  SYSTEMY ALUMINIOWE W ARCHITEKTURZE

  GEZE Polska Sp. z o.o.
  ul. Annopol 21, 03-236 Warszawa
  NAJNOWSZA AUTOMATYKA DRZWIOWA

  Sto-ispo Sp. z o.o.
  ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa
   IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE, RENOWACJA ZABYTKÓW

  Zawiadomienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  Przypomnienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  • Sprawozdanie Lubelskiej Okręgowej Rady IARP z działalności w 2011 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OKK LBOIARP w 2011 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OSD LBOIARP w 2011 roku. (pobierz .pdf)
  • Sprawozdanie z działalności OROZ w 2011 r. (pobierz .pdf)
  • Informacja o realizacji budżetu za 2011 r i budżet za 2012 r. (pobierz .pdf)
 • VII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP

  Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zwołała
  VII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP.  
  Zjazd odbył się 19 marca 2011 r. o godz. 9.30  
  w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  (ul. Spokojna 4, Lublin)

  Zawiadomienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  Przypomnienie o Zjeździe (pobierz .pdf)

  Sprawozdanie Lubelskiej Okręgowej Rady IA RP z działalności od 1.01.2010. do 31.12.2010. (pobierz .pdf)
  Sprawozdanie z działalności OKK LBOIA RP od 1.01.2010. do 31.12.2010. (pobierz .pdf)
  Sprawozdanie z działalności OSD LBOIA RP od 1.01.2010. do 31.12.2010. (pobierz .pdf)
  Sprawozdanie finansowe LBOIA RP za 2010 r. (pobierz .pdf)
  Sprawozdanie z działalności OROZ LBOIA RP od 1.01.2010. do 31.12.2010. (pobierz .pdf)
   Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej LBOIA RP z dnia 14.03.2011. za okres 20.03.2010.-15.02.2011. (pobierz .pdf)

  Sponsorami Zjazdu byli (pobierz .pdf)

  ABET Sp. z o.o.
  BOLIX S.A.
  ES-System S.A.
  Nowy Styl Sp. z o.o.
  Witkowski Sp. z o.o.

 • II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LBOIA RP odbył się 20 marca 2010 r.

  Zjazd:

  • - zatwierdził bilans i rachunek strat i zysków za 2009 r.
  • - zatwierdził sprawozdania OKR, OKK, OSD, OROZ i Rady
  • - udzielił absolutorium ustępującej Radzie

  Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2010-2014.
  Wybrano: 

  • - Przewodniczących: Rady, OKK, OSD, OROZ i ich zastępców
  • - Członków: Rady, OKK, OSD
  • - Delegatów na Krajowy Zjad IA RP

  Wszystkie protokoły i uchwały zjazdowe dostępne są w biurze LBOIA RP.

  Zdjęcia ze Zjazdu

 • VI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 21 marca 2009 r.

  VI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 21 marca 2009 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • V Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 29 marca 2008 r.

  V Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 29 marca 2008 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • IV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 31 marca 2007 r.

  IV Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 31 marca 2007 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • I Sprawozdawczo - Wyborczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 18 marca 2006 r.

  I Sprawozdawczo - Wyborczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 18 marca 2006 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • III Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 12 marca 2005 r.

  III Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 12 marca 2005 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • II Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 20 marca 2004 r.

  II Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 20 marca 2004 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • I Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 29 marca 2003 r.

  I Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 29 marca 2003 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

 • Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 12 października 2002 r.

  Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd LBOIA RP w dniu 12 października 2002 r. - sprawozdanie (pobierz .pdf)

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)