biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Praktyka zawodowa

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są na podstawie :

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1186, t.j. z póź. zm.)

Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019r.
(Dz.U. z 2019r. poz. 831)

Regulaminu postepowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej - zał. do uchwały nr 0-38-IV-2014 KRIARP z dnia 16 października 2014r. z póź.zm.

Ustawy o samorzadach zawodowych architektow oraz inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000r. z póź. zm.

Ustawy KPA z dnia 14 czerwca 1960r. z póź. zm. 

Statutu IARP

 

Dokumentowanie praktyki zawodowej odbywa się zgodnie z par. 2 ust.7,8,9 oraz par. 3  w/w rozporządzenia. 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (-> Dokumenty do pobrania)

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (-> Dokumenty do pobrania)

Zestawienie odbytej praktyki zawodowej (-> Dokumenty do pobrania)

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego przyjęty 16.10.2014r. z póź. zm.(ostatnia zm. V 2019r.) (-> Dokumenty do pobrania)

Opłaty za kwalifikowanie podane są w zakładce Egzamin 

Wymagane kopie dokumentów (dyplomy ukończenia studiów, suplementy do dyplomów) dołączane do wniosku winny być urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, biuro LBOIARP lub organ wydający dokument). W biurze można dokonać potwierdzenia po okazaniu oryginałów dokumentów. Wymaganany jest także  "odpis" z dowodu osobistego, który wykonać można w biurze LBOIARP na podstawie przedłożonego do wglądu dowodu osobistego.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)