biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Egzamin na uprawnienia budowlane

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Terminy egzaminów w 2019 r.

sesja letnia - 7 czerwca 2019 r. godz. 10°°
termin składania wniosków o nadanie uprawnień w sesji letniej  - 7 marca 2019 r.
sesja zimowa - 6 grudnia 2019 r. godz. 10°°
termin składania wniosków o nadanie uprawnień w sesji zimowej - 6 września 2019 r.

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami (pobierz .pdf)

Osoby pragnące przystąpić do egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej powinny złożyć Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej lub Wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu (-> Dokumenty do pobrania) co najmniej na 3 miesiące przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć 2 prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej. Osoby składające wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego do wniosku załączają potwierdzenie opłaty za egzamin.
Prace projektowe należy odebrać z biura LBOIARP po zdaniu egzaminu.

Wnioski należy składać w biurze LBOIARP we  wtorki, środy i piątki  w godz. 9°°-17°°. 

Przymujemy tylko kompletne wnioski z odpowiednimi załącznikami wg wykazu ze str. nr 2 wniosku (w tym 2 projekty budowlane)

Wniosek wraz załącznkami (poza projektami budowlanymi) należy złożyć w papierowej teczce opisanej nazwiskiem, adresem i numerem telefonu

 

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  w 2019 r.

 • - z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej
    (łącznie uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanycmi)  -  1500 zł
 • - z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 
    (pozostałe uprawnienia )                                                                         -  1000 zł
 • - z tytułu przeprowadzenia egzaminu
    (łącznie uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanycmi)  -  1500 zł
 • - z tytułu przeprowadzenia egzaminu (pozostałe uprawnia)                           -   1000 zł
 • - z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 
    (łącznie uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanycmi)  -    870 zł
 • - z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu
    (pozostałe uprawnienia)                                                                          -    590 zł 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy uiścić na rachunek bankowy
Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP nr 81 1020 3147 0000 8302 0003 8703.

Wymagane kopie dokumentów (dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, dowód osobisty) dołączane do wniosku winny być urzędowo potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, biuro LBOIARP lub organ wydający dokument).

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)