biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Dokumenty do pobrania

Informujemy, że dokumenty dotyczące
regulacji wewnętrznych Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
znajdują się 
na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl w dziale REGULACJE PRAWNE .

Ustawy, rozporządzenia, normy
oraz inne dokumenty dotyczące regulacji zewnętrznych
znajdują się
na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl w dziale REGULACJE PRAWNE .

Aktulany WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
obowiązujący na egzaminie na uprawnienia budowlane
w bieżącej sesji egzaminacyjnej dostępny jest
na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl w dziale WARUNKI CZŁONKOSTWA - POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - (pobierz .pdf).

Dla osób starających się o uzyskanie uprawnień budowalnych

Schemat postępowania kwalifikacyjnego (pobierz .pdf)

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pobierz .pdf)

Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pobierz .doc)

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

Oświadczenie potwierdzająe odbycie praktyki (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie (pobierz .pdf)(pobierz .doc) 

Wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

Informacja o składanych wnioskach o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby posiadającej uprawnienia budowlane dot. wpisu do e-CRUB  (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

 

Dla członków LBOIARP

Wniosek o zmianę danych na liście członków  (pobierz .doc)(pobierz .pdf)

 

Dla osób starających się o członkostwo LBOIARP

Wniosek o wpis na listę członków LBOIARP (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

Wniosek o ponowny wpis na listę członków LBOIARP (pobierz .doc) (pobierz .pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby posiadającej uprawnienia budowlane dot. wpisu do e-CRUB (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

 

Dotyczące ubezpiecznia OC

Procedura ubezpieczenia obowiązkowego OC dostępna
na stronie www.izbaarchitektow.pl
po zalogowaniu

 

Struktura uprawnień w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie

Struktura uprawnień w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie (pobierz .pdf)

 

Działalność samopomocowa LBOIARP

Regulamin działalności zapomogowo-pożyczkowej LBOIARP (pobierz .pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o pożyczkę KFZ (pobierz .pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o zapomogę KFZ (pobierz .pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu - umowa o pożyczkę KFZ (pobierz .pdf)

 

Oświadczenia

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od uchwały (pobierz .doc)

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (pobierz .doc)

 

Interpretacje zapisów obowiązującego prawa

Uprawnienia wykonawcze architektów (pobierz .doc)

 

Wniosek o wpis do e-CRUB

Wniosek o wpis do e-CRUB (pobierz .pdf)(pobierz .doc)

Zgoda na udostępnienie danych osobowych w e-CRUB (pobierz .pdf)

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)