biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Zasady ubezpieczenia OC

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Architekta za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.
Zgodnie z art. 6 ust. 2. Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Członek IARP może zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń, wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia.

Izba Architektów RP zawarła Umowę Generalną z PZU S.A. w zakresie grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków IA RP dla swoich członków. Treść umowy dostępna jest na stronie Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl w serwisie wewnętrznym.

Każdy członek IARP może dokonać ubezpieczenia  w ramach umowy w zakresie:

 1. Ubezpieczenia podstawowego odpowiedzialności cywilnej architektów
 2. Ubezpieczenia dodatkowego odpowiedzialności cywilnej architektów będących członkami izby inżynierów budownictwa
 3. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki  energetycznej budynku
 4. Ubezpieczenia nadwyżkowego dobrowolnego (zakres szczegółowy par. 22 ust. 2 umowy)
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowni architektonicznych lub projektowych

Ubezpieczenia można dokonać wyłącznie elektronicznie za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego IARP.

Czynności, które powinien wykonać architekt, członek IARP w celu dokonania ubezpieczenia:

 1. Zalogować się w systemie IARP na stronie www.izbaarchitektow.pl
 2. Wejść w zakładkę Ubezpieczenie -> Moje ubezpieczenie -> OC obowiązkowe
 3. Wypełnić  wniosek
 4. Zapłacić składkę na konto wskazane przez system po wypełnieniu wniosku
 5. System wygeneruje certyfikat w ciągu 3 dni od daty wpływu składki na konto iE
 6. Wydrukować certyfikat ( pkt. 1 i 2 )

Ustalenie i wypłata odszkodowania
(par. 5 Umowy Generalnej)

Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny Wniosek (zawiadomienie o szkodzie) poszkodowanego, Ubezpieczonego, spadkobierców albo na Wniosek innej osoby uprawnionej, zgłoszony do:

Centrum Operacyjne Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa
e-mail: ocprof@pzu.pl
 
Obsługę Umowy Generalnej prowadzi agencja ubezpieczeniowa:
iExpert.pl sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 139
02-776 Warszawa
tel.:  22 643 41 41, 22 643 42 42, 22 646 42 42, 22 646 42 52

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)