biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl
 • Szkolenie PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI

  W dniu 8 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie LBOIARP w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3 odbędzie się szkolenie Prawo budowlane po nowelizacji. Prowadzący Piotr Matyś.

  Przypominamy schemat rejestracji:
  - www.izbaarchitektow.pl
    -   zakładka z lewej strony  Szkolenia architektów IARP
      -   z listy należy wybrać szkolenie w Lublinie w dn. 08
  .12.2015r.  Prawo budowlane po nowelizacji
             - po kliknięciu w tytuł  otworzy się strona informująca o szkoleniu w Lublinie
                  - na samym dole strony Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować  - kliknąć zalogować 
                     (potrzebny nr              przynależności do LBOIARP + hasło)
                       - po zalogowaniu na dole strony należy kliknąć  „zarejestruj się na to szkolenie”
                            - po kliknięciu pojawia się informacja „ użytkownik jest już zarejestrowany” ,
                              w tym miejscu można się również wyrejestrować, jeśli późniejsze okoliczności sprawią, iż udział w szkoleniu jest niemożliwy

 • Spotkanie dyrektorów i nauczycieli - program "Kształtowanie Przestrzeni"

  28. października 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące realizacji programu edukacyjnego "Kształtowanie Przestrzeni" stworzonego przez Izbę Architektów.

  Począwszy od realizowanego w roku szkolnym 2012/2013 pilotażu programu, LBOIARP aktywnie włącza się w zorganizowane wejście do szkół z proponowanym programem edukacyjnym.

  Dziś spotkaliśmy się z dyrektorami i nauczycielami ponadpodstawowaych jednostek dydaktycznych, aby zachęcić do realizacji działań edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym.

 • Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej na przykładkach szkód i roszczeń

  Szkolenie Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej na przykładkach szkód i roszczeń, odbędzie się 3 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Lubelskiej Okręgowej IARP w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3.

  Cel szkolenia – zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem, oraz prowadzoną działalnością.

  Szkolenie jest bezpłatne prowadzone we wszystkich Okręgowych Izbach Architektów RP w ramach umowy generalnej, zawartej pomiędzy IARP, a PZU SA.

 • Szkolenie - Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne

  Szanowni Państwo,

  w dniu 28 maja 2015r. (czwartek) o godz. 13°°  (o 12³° rozpoczęcie rejestracji uczestników)
  w Hotelu ALTER  w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 odbędzie się szkolenie :

  Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne

  Szkolenie poświęcone będzie wymaganiom związanym z wprowadzeniem nowej Normy PN-B-02151- 4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach” .

  Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” a także nowelizacji Normy PN-B-02151- 3 „Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem w budynkach . Część 3: Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - wymagania”.

  Więcej informacji w zakładce Szkolenia architektów IARP na stronie www.izbaarchitektow.pl .

  Udział w szkoleniu należy zgłaszać poprzez rejestrację w systemie IARP (wg poniższych wskazówek), na stronie  :

  - www.izbaarchitektow.pl

    -   zakładka z lewej strony  Szkolenia architektów IARP

      -   z listy należy wybrać szkolenie w Lublinie w dn. 28.05.2015r.  Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne

           Uwaga!   Na stronie przedstawiony jest wykaz wszystkich szkoleń odbywających się w IARP we wszystkich okręgach wg daty przewidywanego odbycia danego szkolenia.
           Należy poszukać szkolenia w Lublinie .
           W dniu dzisiejszym szkolenie w Lublinie jest na  3-ciej pozycji.

             - po kliknięciu w tytuł  otworzy się strona informująca o szkoleniu w Lublinie

                  - na samym dole strony Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować  - kliknąć zalogować  (potrzebny nr przynależności do LBOIARP + hasło)

                       - po zalogowaniu na dole strony należy kliknąć  „zarejestruj się na to szkolenie”

                            - po kliknięciu pojawia się informacja „ użytkownik jest już zarejestrowany” ,
                               w tym miejscu można się wyrejestrować, jeśli późniejsze okoliczności sprawią, iż udział w szkoleniu jest niemożliwy.

                               -  na samej górze przy nazwisku – „wyloguj się”

   

  Z poważaniem,

  Elżbieta Bielecka

 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Szanowni Państwo,

  z upoważnienia Pani Marii Balawejder-Kantor - Przewodniczącej Lubelskiej Okręgowej Rady IARP
  przypominam i serdecznie zapraszam  na  szkolenie/warsztaty:

  PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO,

  które odbędzie się w dniu 26.11.2014 r. ( środa)  o godz. 12°° ,
  w siedzibie Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
  ul. Grodzka 3 , 20-112 Lublin, w galerii na parterze.

  LBOIARP serdecznie zaprasza również do udziału w szkoleniu architektów przygotowujących się do zawodu projektanta,
  nie będących jeszcze członkami LBOIARP.

  W załączeniu przesyłam zaproszenie i porządek szkolenia.

  Zaproszenie i porządek spotkania (pobierz .doc)

  Z poważaniem,
  Elżbieta Bielecka

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania referatów na VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych.

  Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli polskich i zagranicznych jednostek naukowych oraz państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. 
  Udział przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, właścicieli terenów, inwestorów, firm zajmujących się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, a także instytucji finansujących jest doskonałą okazją do dyskusji nad kierunkami, barierami i szansami rewitalizacji terenów zdegradowanych.

  Więcej informacji na stronie www.revitare-conf.pl

   

  oraz w załącznikach:

  Komunikat

  Tematyka konferencji

  Wytyczne do streszczenia

  Wzór streszczenia

   

 • Prawo zamówień publicznych

  18. marca 2014 w LBOIARP odbędzie się szkolenie Prawo zamówień publicznych.

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrowanie się na www.izbaarchitektow.pl

 • Energooszczędność budynków w przepisach prawa

  26. lutego 2014 w LBOIARP odbędzie się szkolenie Energooszczędność budynków w przepisach prawa (zmiany obowiązujące od 1. stycznia 2014 r).

  Uczestnicy otrzymają materiały związane z tematyką szkolenia.

  Zapraszamy!

 • Wykład - Wnętrza w budynkach współczesnych i zabytkowych

  Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której referat na temat wnętrz w budynkach współczesnych i zabytkowych na przykładach realizacji własnych i innych autorów wygłoszą koledzy architekci LBOIARP mgr inż. architekt Janusz Gąsiorowski i mgr inż. architekt Andrzej Kasprzak w ramach Targów...

  Wykład - Wnętrza w budynkach współczesnych i zabytkowych
  na przykładach realizacji własnych i innych autorów

  wygłoszą koledzy architekci LBOIARP

  mgr inż. architekt Janusz Gąsiorowski
  i mgr inż. architekt Andrzej Kasprzak

  w ramach konferencji towarzyszącej 
  Targom Wyposażenia Wnętrz ARANŻACJE 2013.

  Wykład odbędzie się w dniu 12.10.2013., godz. 14:00

   

  Prezentacja poruszy problem fenomenu społeczno-socjologicznego galerii handlowych w kontekście rozwiązań wnętrzarskich i funkcjonalno-użytkowych. Omówiona zostanie działalność kulturalna i rozrywkowa obiektów trzeciej generacji na kilku ciekawych przykładach. Zaprezentowane zostaną najnowsze kierunki w projektowaniu wnętrz pomieszczeń wspólnych galerii handlowych, łącznie z wybranymi problemami technicznymi.

   

  Ponadto kilka przykładów z Lublina: wnętrza małego mieszkania, aranżacja wnętrz kamienicy staromiejskiej z funkcją produkcyjno-usługową oraz Teatru Starego w Lublinie.

   

  Serdecznie zapraszamy

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rewitalizacja i kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym”

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rewitalizacja i  kultura przestrzeni w rozwoju lokalnym”, która odbędzie się w dniu 15  listopada 2013 roku w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.  Zaproszenie (pobierz .pdf)
  Deklaracja uczestnictwa w konferencji (pobierz .docx)
  Wskazówki dla autorów referatów (pobierz .docx)

  Celem konferencji jest aktualizacja problemów zdefiniowanych oraz zdefiniowanie nowych, istniejących ale jeszcze nie zbadanych w obszarze rewitalizacji terenów zamieszkałych – rewitalizacji rozumianej jako całościowy proces naprawczy zdegradowanych stref architektoniczno-
  urbanistycznych danego obszaru, ale także stref społecznych i gospodarczych. Program konferencji został rozszerzony o rozwój jakościowy krajobrazu otwartego, uznając że proces naprawczy należy badać całościowo, jako proces będący elementem rozwoju kultury przestrzeni.

  Zaproszenie z rozbudowaną informacja nt. konferencji, Deklarację uczestnictwa oraz Wskazówki dla Autorów referatów przesyłamy w załączeniu. Materiały są również do pobrania na naszej stronie http://www.janski.edu.pl/Aktualnosci,3497_konferencja_rewitalizacja.html.

  W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym (dr Remigiusz Górniak, dr inż. arch. Agnieszka Starzyk, dr inż.
  arch. Dorota Wejchert-Gajczyk)konferencja-rewitalizacja@janski.edu.pl.

  Z poważaniem,
  Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

   

 • Spotkanie szkoleniowo-towarzyskie w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich

  Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  spotkanie szkoleniowo-towarzyskie, zapowiedziane przeze mnie podczas marcowego Zjazdu Sprawozdawczego LBOIARP, nabiera realnego kształtu. Wasze zainteresowanie tym wydarzeniem będzie potwierdzeniem do sfinalizowania jego organizacji.

  Miejsce spotkania: Dwór ANNA w Jakubowicach Konińskich Kol., ul. Lubelska 3
  Termin: 28 maja 2013 r., godz. 14:00
  Przewidywany czas trwania: bez ograniczeń

  Tylko obecność Koleżanek i Kolegów na tym spotkaniem uzasadni sens jego organizacji.
  Pozostałe sprawy (referaty, aprowizacja, koszty itp.) znajdują się po stronie organizatorów, przy  wsparciu Sponsorów.

  Proszę o potwierdzenie uczestnictwa do godz. 17:00 we wtorek 30 kwietnia b.r.

  Ramowy program spotkania:

  1.       „Rewolucja” w procesie inwestycyjnym – planowane zmiany Prawa Budowlanego 2013; referat wygłosi Kol. Janusz Gąsiorowski, architekt IARP (LBOIARP), członek Komisji Legislacji KRIA RP

  2.       Drzwi wahadłowe, bezszprosowe przegrody szklane przeciwpożarowe i inne nowości firmy WITKOWSKI Sp. z o.o. w Pruszkowie – zaprezentuje pan Piotr Witkowski, Wiceprezes Zarządu

  3.       Budownictwo ekologiczne (z gliny – w historii i współczesności), wewnętrzne izolacje termiczne, tynki i farby gliniane, osuszanie murów zawilgoconych wspomagane ziemskim polem magnetycznym itp. – zaprezentuje dr inż. Ryszard Jurkiewicz, BTM Badania, Technologie, Materiały z Warszawy   

  Serdecznie pozdrawiam i czekam na potwierdzenie udziału Kol. w spotkaniu,

  Maria Balawejder-Kantor 
  Przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej Rady IARP

 • LUBDOM 2013

  Lubelska Okręgowa Izba Architektów objęłą patronatem honorowym Targi Budowlane LUBDOM 2013.
  Serdecznie zapraszamy architektów do odwiedzenia Targów oraz stoiska LBOIARP.

  Zwracamy uwagę, iż zostały przesłane Państwu zaproszenia na Targi Budowlane LUBDOM, upoważniające do zakupu biletu w cenie 5 zł tj. z 50% bonifikatą.


  List Przewodniczącej Lubelskiej Okręgowej Rady IARP Marii Balawejder-Kantor z dnia 13. marca 2012 r.

  Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  zwracam się do Was z prośbą o czynny udział w Targach Budowlanych LUBDOM, które odbywać się będą w dniach 15-17 marca 2013 r.
  Przyjdźcie tam nie tylko w charakterze odwiedzających ale głównie zaangażujcie się osobiście.
  LBOIARP objęła Targi patronatem honorowym. Będziemy też czynnie obecni z naszym stoiskiem informacyjnym, prezentującym materiały reklamowe IARP. Chcemy przybliżać pracę architekta – projektanta i mówić wszystkim zainteresowanym o istocie roli architekta w procesie budowlanym.

  Zgodnie z informacją rozesłaną do Państwa wraz z zawiadomieniem o Zjeździe i zaproszeniem na Targi Budowlane LUBDOM 2013,
  każdy architekt – członek LBOIARP, może skorzystać z możliwości zareklamowania na Targach swoich usług projektowych, obsługując nasze stoisko oraz być tam głównie dla pożytku własnego, wykorzystując swą obecność do:
  - bezpośrednich rozmów z potencjalnymi klientami odwiedzającymi Targi,
  - dystrybucji wizytówek i materiałów reklamowych własnej pracowni.
  Pozyskiwanie rynku w znacznym stopniu zależy od zaangażowania architektów, bo to właśnie architekci najlepiej przekonają do tego, że warto w ich ręce powierzyć każdą, nawet najmniejszą inwestycję. Dlatego raz jeszcze zapraszam i zachęcam do skorzystania z możliwości osobistej promocji architektonicznych usług projektowych.
  To w dobrym projekcie tkwi tajemnica inwestowania „z głową”.

  Prosimy o zgłaszanie swojej obecności na stoisku LBOIARP poprzez deklarowanie konkretnego dnia i godziny dyżurowania w nim w poszczególnych dniach Targów, tj.:
  15 marca, piątek w godz. od 10.00 do 19.00
  16 marca, sobota w godz. od 10.00 do 19.00
  17 marca, niedziela, w godz. od 10.00 do 17.00

  Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, dlatego proszę, zgłaszajcie swoje „dyżurowanie” w stoisku do Biura LBOIARP e-mailem lub telefonicznie do godziny 17.00 w czwartek, 14 marca b.r.
  Czujcie się zaproszeni i zarazem zobowiązani do współdziałania z Kolegami-Architektami, którzy już od miesiąca współpracują z organizatorami Targów i przygotowują klimat, który akcentuje rolę ARCHITEKTURY i ARCHITEKTA w procesie inwestycyjnym.

  Za szczególne zaangażowanie dziękuję Koledze Sławkowi Hapońskiemu oraz współpracującym z nim Januszowi Gąsiorowskiemu i Władkowi Sadurskiemu.

  Maria Balawejder-Kantor
  Przewodnicząca
  Lubelskiej Okręgowej Rady IARP

   

 • Prezentacja opraw LED firmy ES-SYSTEM

  Szanowne Koleżanki i Koledzy,
  w dniu 11 grudnia (wtorek) o godzinie 12.00 b.r. w Galerii SARP przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie

  firma ES-SYSTEM, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Łubgana - Dyrektora Biura Handlowego w Rzeszowie i Jego Współpracowników
  podzieli się profesjonalną wiedzą na temat 
  energooszczędnych opraw i systemów oświetleniowych,
  znajdujących zastosowanie we wszelkiego rodzaju wnętrzach obiektów architektonicznych oraz w iluminacjach zewnętrznych
  ,
  przydatną w naszej pracy projektowej.

  Będzie to okazja do profesjonalnej dyskusji na zapowiedziany temat a zarazem spotkanie towarzyskie przy kawie i herbacie. 

  Przewidywany czas spotkania - 90 minut.
   
  Koleżanki i Kolegów zachęcam do udziału w spotkaniu
  a Firmie ES-SYSTEM dziękuję za utrwaloną już tradycję wspierania działalności statutowej
  Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP i Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Lublin.

  W załączniku "energetyczne" ZAPROSZENIE 

  Pozdrawiam,

  Maria Balawejder-Kantor
  Przewodnicząca
  Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP

    

 • Konferencja "Architektura Muzyki"

  KONFERENCJA

  Konferencja organizowana jest w dwóch sesjach wykładowych wraz z towarzyszącymi im moderowanymi dyskusjami panelowymi. Konferencja ma charakter otwarty, wstęp wolny.
  Program wydarzenie uzupełniają autorskie wystawy prelegentów oraz wystawa „Architektura muzyki na Świecie”.

  Prelegenci: Jerzy Gurawski (Poznań), Marek Budzyński (Warszawa), Ewa Kuryłowicz (Warszawa), Lorenzo Brusci (Berlin), Marek Dunikowski (Kraków), Marcin Piwoński (Gdańsk), Dariusz Pawłowski (Gdańsk), Romuald Loegler (Kraków), Marek Kozień (Kraków), Tomasz Konior (Katowice), Krzysztof Ingarden (Kraków).

  ARCHITEKTURA MUZYKI

  Muzyka i architektura są dziedzinami pokrewnymi. Istnieje wiele reguł wspólnych dla tych dwóch dziedzin, a zasady kompozycji są podobne; terminy takie, jak rytm, rym, uwertura, coda, kontrapunkt staccato albo legato można stosować w obu dziedzinach. Zastosowanie terminów muzycznych w architekturze trzeba jednak wyjaśnić.

  Rytm można interpretować jako moduł, podział przestrzeni na stałe wielkości, nie zawsze równe, rytm mogą mieć okna, kolumny albo wieże. Rym objawia się powtarzalnością elementów podobnych, ale przecież nie identycznych, części budynku są zwrotkami pieśni budującej napięcia różnymi wyrażeniami. Uwertura otwiera utwór architektoniczny, albo urbanistyczny i może stanowić bramę wejściową, podczas gdy coda jest zakończeniem, wyjściem, dworcem pożegnalnym romantycznym. Architektura może być grana pośpiesznie w zbiorach drobnych form staccato albo formach legato ciągłych i miękkich. Formy te mogą być kontrastowane kontrapunktami dającymi punkt odniesienia dla przyjętej konwencji.

  Goethe powiedział, że architektura to zamrożona muzyka.

  Ta muzyka ma nie tylko podobną kompozycję, jak architektura ale zawdzięcza architekturze możliwość istnienia. Zbiorowy rytualny taniec i śpiew to początek, który dzisiaj jest wyspecjalizowaną dziedziną życia. Nie da się grać muzyki organowej poza specjalną salą albo wnętrzem kościoła, nie da się grać muzyki symfonicznej bez sali, która odizolowana od świata da skupienie, która pozwoli wybrzmieć dźwiękowi w czystej postaci. Architektura staje się protezą, okiem, które lepiej widzi i uchem, które więcej słyszy, dlatego muzyka dzieje się w architekturze.

  Przyszedł czas, aby miasto Pendereckiego, Stachowskiego, Stańki i Muniaka, Demarczyk, Pawluśkiewicza i Grechuty zdobyło się na architekturę, która zamrozi materię muzyczną w formy stałe, która wykorzysta idee muzyczne do budowy przestrzeni architektonicznej. Najlepszym pretekstem dla tego celu jest budowa Krakowskiego Centrum Muzyki.

  Istniejący budynek filharmonii powstał z przekształcenia ośrodka kultury i nie jest wyspecjalizowanym aparatem do słuchania muzyki. Instytucja Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego nie jest również właścicielem budynku, w którym ma siedzibę. Istnienie filharmonii w obecnej lokalizacji jest skazane na zagładę. Istnieje szansa na zmianę; pozyskanie terenu nad Wisła pozwoli na lokalizację różnych funkcji muzycznych wokół samej filharmonii, która będzie początkiem nowej kompozycji.

  Teren jest oddalony od Starego Miasta Krakowa, jednak ma swój potencjał, bowiem leży w geometrycznym centrum miasta. Brzeg rzeki Wisły, stosowna wielkość terenu dla Miasta Muzyki i położenie pomiędzy Starym Miastem a młodą Nową Hutą przesądzają o atrakcyjności tej lokalizacji.

  Triennale Architektury to przedsięwzięcie, które wspomagało i ma wspomagać kierunki rozwoju intelektualnego Krakowa i jego architektury. Tym razem należy wskazać muzykę, jako kierunek wiodący ku nowej perspektywie architektonicznej miasta. W takim ujęciu muzyka stanie się pretekstem dla poszukiwania przestrzeni architektonicznej, a ta odwdzięczy się jej, goszcząc dźwięk wewnątrz i na zewnątrz.

  dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski
  Prezes SARP Oddział Kraków

 • Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

  Szanowni - Koleżanki i Koledzy Architekci,

  Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie zaprasza do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji: BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, która odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2012 r. 

  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" Sp. z o.o.
  ul. Żwanowiecka 20,
  04-849 Warszawa Miedzeszyn

  Konferencji będzie towarzyszyć wystawa i prezentacja firm oferujących produkty związane z bezpieczeństwem pożarowym.

  Z uwagi na bardzo dobre doświadczenia we współpracy projektowej z panami: Grzegorzem Sztarbałą - wiceprzewodniczącym i Grzegorzem Krajewskim - członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji, osobiście zachęcam do udziału w tej Konferencji.

  Maria Balawejder-Kantor
  Przewodnicząca
  Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP

  Szczegóły dotyczące konferencji

 • Efektywność energetyczna i trwałość budynków - szwajcarskie doświadczenia

  Izba Architektów RP i Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zapraszają na II szkolenie z cyklu "Efektywność  energetyczna i trwałość budynków – szwajcarskie doświadczenia" które odbędzie się w dniu 18 października 2012 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w Hotelu Gromada „Dom Chłopa” przy Placu Powstańców Warszawy 2.

  Udział członków IARP jest bezpłatny.
  Program szkolenia
  Zgłoszenia do 15.10.2012 r.

  Z poważaniem
  Marta Rybicka
  Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  Tel:  22 827-85-14
  Fax: 22 827-62-42
  e-mail: izba@izbaarchitektow.pl
  www.izbaarchitektow.pl

   

 • Ochrona własności intelektualnej

  Urząd Patentowy RP zaprasza na szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, organizowane przez Urząd Patentowy RP w ramach projektu systemowego POIG 05.02.00-00-004/10 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”.

  Szkolenia odbędą się w Małej Auli Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w dniach:

  - 16 października 2012 r. Ochrona własności przemysłowej
  - 17 października 2012 r. Informacja patentowa
  - 18 października 2012 r. Prawa autorskie

  Podczas szkoleń zostaną zorganizowane również stoiska konsultacyjno-informacyjne, gdzie uczestnicy szkoleń będą mogli uzyskać od ekspertów Urzędu Patentowego RP  oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego użyteczne informacje lub skonsultować problemy dotyczące prowadzonej działalności.

  Kartę zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu należy przesłać na adres e-mail pdobosz@uprp.pl lub faks: 22 579 06 26 do dnia 12 października 2012 r.

  Informacja
  Karta zgłoszenia

 • Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2012 roku odbędzie się czwarta cykliczna konferencja pt. „Miedzy ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana corocznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

  Podobnie jak w latach poprzednich udział w dwudniowej konferencji, wraz z posiłkami, jest bezpłatny. Organizatorzy oferują pomoc przy zarezerwowaniu noclegu w warszawskich hotelach. Sekretariat Państwowego Muzeum Etnograficznego prześle  wszystkie potrzebne dokumenty do uzyskania delegacji w miejscu pracy. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy więc o potwierdzenie udziału do 8 października 2012 roku.

  Zgłoszenia  należy nadsyłać mailowo na adres lidiagb@poczta.onet.pl. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem Biura Organizacyjnego LIDIA GOLDBERG – tel.  (22) 408 11 62, tel. kom:  0512 47 91 10

  Liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji,
  ZAPRASZAMY!
  Organizatorzy konferencji

  Zaproszenie
  Program konferencji

   

   

 • Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną

  POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA
  zaprasza na kurs mykologiczno-budowlany
  „OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ”
  we Wrocławiu w dniach 28 stycznia – 15 marca 2013 r.

  Informator i karta zgłoszenia (pobierz .doc)

 • Konferencja "Polska-Rosja: sztuka i historia"

  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  Państwowy Instytut Nauk o Sztuce w Moskwie
  Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Stowarzyszenie Architektów Polskich

  serdecznie zapraszają na 

  I Konferencję Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki 
  „Polska-Rosja: sztuka i historia” 

  która odbędzie się w dniach 12-14 września 2012 
  w siedzibie SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie. 

  Program konferencji

 • Konferencja "UZDROWISKA GÓRSKIE I PODGÓRSKIE"

  Małopolska Okręgowa Izba Architektów wraz z Burmistrzem Krynicy-Zdroju, organizuje w dniach 19 - 20 października br. konferencję pt. „Uzdrowiska górskie i podgórskie”. 

  Konferencja poświęcona jest problemom polskich uzdrowisk górskich i podgórskich w kontekście uwarunkowańśrodowiskowych, planowania przestrzennego, zmian legislacyjnych oraz specyfiki funkcjonowania. Kierujemy ją do członków Izb: Architektów, Urbanistów, Inżynierów oraz przedstawicieli samorządów miejscowości uzdrowiskowych, zarządzających  i właścicieli uzdrowisk górskich i podgórskich, przedstawicieli Urzędu Górniczego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewodów i Starostów z obszarów na terenie, których znajdują się uzdrowiska.

  Osoby zainteresowane proszone sa o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego zgłoszenia i przesłanie do dnia 7 września 2012 na adres malopolska@izbaarchitektow.pl lub pocztą na adres Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

  Program konferencji zostanie przesłany po dokonaniu zgłoszenia.

  Zgłoszenie

 • IV Kongres Urbanistyki Polskiej

  VI Kongres Urbanistyki Polskiej organizowany jest w Lublinie w dniach 19-21 września 2012 r. jako wspólne Wydarzenie z Kongresem Miast Polskich.        

  Kongres Urbanistyki Polskiej jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez Towarzystwo  Urbanistów Polskich wspólnie z wybranym miastem. Poprzednie Kongresy odbyły się w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. IV Kongres Urbanistyki  Polskiej, organizowany pod hasłem "ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO" będzie polemiką w szerokim gronie tych, którzy odpowiadają za stan naszych  miast z tytułu pełnionych przez siebie funkcji i tych, którzy chcą wziąć  na siebie współodpowiedzialność z powodu swych obywatelskich przekonań i  zainteresowań. Aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami Kongresu,  oprócz przedstawicieli środowisk urbanistycznych i architektonicznych,  administracji samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa - dotychczasowych uczestników kongresów urbanistycznych, będą  przedstawiciele organizacji społecznych, świata biznesu, świata nauki i kultury, politycy, deweloperzy. Zaproszeni goście z zagranicy przedstawią doświadczenia wybranych miast w zakresie kreowania tych na nowo określonych ról urbanistów w procesach planowania i realizacji  zamierzeń związanych z rozwojem urbanistycznym.

  STRONA WWW KONGRESU

  Program kongresu

  Formularz zgłoszeniowy 
  Zgłoszenia przyjmowane są do 24. sierpnia 2012 r.

 • DNI SKUPIENIA ARCHITEKTÓW

  ZBUDOWAĆ DOM NA SKALE

  Dnia Skupienia Architektów 
  5-6 października 2012 r.

  Centrum Formacyjno Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku n/Dunajcem

  przewodniczy ks. Lucjan Bielas

  Ks. dr Lucjan Bielas wykładowca PAT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Historyk starożytności zajmujący się między innymi ideowym wpływem chrześcijaństwa na przemiany gospodarcze w antyku, ale też i w naszej rzeczywistości.

  Piątek 5 października

  17.00          – Zakwaterowanie
  18.00          – Kolacja
  19.00          – Nabożeństwo Różańcowe i konferencja wprowadzająca
     Temat: profity pracy nad sobą
  20.00          – Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy - adoracja indywidualna w ciszy do 24.00
  20.30          -  Tematyczne rozmowy w salkach dyskusyjnych prowadzone w grupach.

  Tematy:
  1. Zasady etyki zawodu a Dekalog;
  2. Problemy z komunikacją: architekt-architekt; architekt- współpracownik, podwykonawca; architekt-klient);
  3. Architekt a sacrum w kontekście własnych doświadczeń projektowych, lub temat zaproponowany przez uczestników

  Sobota 6 października

  7.30            – Jutrznia
  8.00            -  Śniadanie
  8.45            – Wystawienie Najświętszego Sakramentu - możliwość spowiedzi 
  10.00          – Konferencja i dyskusja w auli
  12.00          -  Msza św. z homilią
  13.00          – spacer (np.: Ścieżką Drogi Krzyżowej)
  13.45          – Obiad
  14.30          – Konferencja i dyskusja w auli
  16.30          – Kawa, herbata na zakończenie dnia skupienia
  17.00          – Pożegnania i wyjazd

  Uwagi organizacyjne: informacje dotyczące dojazdu do CFR „Arka” można znaleźć na stronie: www.cfr-arka.pl

  Wszelkie zgłoszenia, zapytania prosimy kierować na jeden z poniżej podanych adresów:

  Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA
  33-318 Gródek nad Dunajcem 153
  tel. (004818) 440 13 00
  +48 605 088 112
  +48 606 807 407
  tel./fax: (004818) 440 12 02
  e-mail: info@cfr-arka.p
  Informacji pod numerami komórkowymi udzielane są  z wyjątkiem świąt i niedziel od godz. 8:00 do 20:00.
  lub +48 517 459 347 od 9.00 do 22.00

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Dnia Skupienia Architekta mogą zgłaszać swój udział drogą listowną, pocztą e-mail, lub telefonicznie.

  Koszt pobytu w CFR Arka oraz uczestnictwo w sesji DS dla architektów uzależniony od ilości uczestników (maksymalnie 130 zł- w tym nocleg i wyżywienie).

  Jako potwierdzenie zgłoszenia prosimy o wpłacenie kwoty w wysokości 80.00 zł na rachunek
  CFR Arka: Bank PKO S.A. O/Nowy Sącz 44 1240 1558 1111 0010 0171 1809
  W tytule zapłaty prosimy podać nazwisko oraz termin sesji dnia skupienia (DSA - 5-6.10.12.)

  W przypadku rezygnacji prosimy o szybką informację (w/w kwota zostanie zwrócona w 100% jeśli rezygnacja nastąpi 10 dni przed terminem dnia skupienia, w przypadku późniejszego zgłoszenia rezygnacji zostanie dokonany zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty).

  Niniejsza oferta kierowana jest do wszystkich architektów - zarówno do tych, którzy pragną pogłębić swoją duchowość poprzez kontemplację Słowa Bożego oraz wyciszenie, jak również do tych, którzy pragną rozwiązywać problemy w drodze dyskusji. Zapraszamy również architektów niezrzeszonych w IA RP.
 • ANTIKON 2012

  XIII Polsko-Niemieckiej Konferencji i Podróży Studyjnej ANTIKON 2012

  odbędzie się w Banzkow w Niemczech, położonym w powiecie Ludwigslust-Parchim

  17-19 września 2012 r. 

  Poruszana tematyka dotyczyć będzie istniejących i nieistniejących zespołów zabudowy ryglowej i układów urbanistycznych oraz związanych z nimi różnych problemów konserwatorskich: adaptacja obiektów historycznych ze zmianą funkcji, dokumentacja inwentaryzacyjna i konserwatorska, studia historyczne. Konferencji towarzyszyć będzie bogaty program podróży studyjnej.

  Podczas 2 dni obrad i jednego spędzonego w podróży szlakiem zabytków o konstrukcji ryglowej będą Pańswto mieli niepowtarzalną możliwość dogłębnego poznania dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej. ANTIKON popularyzuje i poszerza wiedzę o potrzebie ratowania dziedzictwa kulturowego.

  Konferencja ma bardzo bogatą tradycję (odbywa się od 1996 r.) i jest jedynym tego typu spotkaniem na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja i wszystkie jej wydarzenia towarzyszące są tłumaczone sumultanicznie.

  Agata Lewandowska
  Dyrektor Biura Zarządu
  SZCZECIN-EXPO Towrzystwo Wspierania Rozwojku Pomorza Zachodniego
  ul. Dworcowa 19, pok 218; 70-206 Szczecin
  tel. 91 831 49 22, tel./ fax. 91 423 94 71, kom. 607 925 999
  e-mail: agata.lewandowska@szczecin-expo.org

   

   

 • VII Międzynarodowa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie organizuje VII Międzynarodową Konferencję BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, Która odbędzie się w Warszawie w dniach 6-8 listopada 2012 r.

 • Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC architektów

  LBOIARP przy współudziale iExpert w dniu 25. stycznia 2012 r. o godz. 13.00 w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3 organizuje dla swoich członków szkolenie: Ubezpieczenie OC architektów obowiązkowe i dobrowolne.

  Program szkolenia

 • Szkolenie - WENTYLACJA

  Izba Architektów RP w dniu 16 listopada 2011 r. (środa) w godz.13.00-17.00 organizuje szkolenie  dla członków Lubelskiej OkręgowejIARP: „Wentylacja. Komfort użytkowników, trwałość i bezpieczeństwobudynku”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie LBOIA i SARP O/Lublin (sala Galerii SARP) przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.

  Izba Architektów RP pragnie podkreślić, że tego typu szkolenia odbyły się już wcześniej w innych Izbach i uzyskały pozytywną ocenę, w związku z czym zachęcamy do uczestnictwa w nich. Lubelska OIARP prosi ozgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 4.11.2011 r. (piątek).

  Program szkolenia

 • Ochrona przeciwpożarowa w architekturze i budownictwie

  Lubelska OIARP zaprasza na szkolenie „Ochrona przeciwpożarowa w architekturze i budownictwie”.
  Szkolenie poprowadzi inż. Grzegorz Zagraba.
  Szkolenie odbędzie się w środę 26.X.2011 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3.
  Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 12.X.2011 r.

  Program szkolenia

 • Konferencja Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny.

  W dniach 19-20 października 2011 odbędzie się trzecia konferencja pt. "Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny", organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

  Dwie poprzednie konferencje, które odbyły  się w latach 2009 i 2010, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników (architektów i konserwatorów z całej Polski). Zgodnie z ich postulatami organizatorzy zdecydowali, iż odtąd będzie ona wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się corocznie w październiku.

  Podobnie jak w latach poprzednich udział w dwudniowej konferencji, wraz z posiłkami, jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
  Decyduje kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 10 października 2011.
  W celu potwierdzenia udziału w sesji prosimy o kontakt z kierownikiem Biura Organizacyjnego LIDIĄ GOLDBERG - tel. (22) 408 11 62, tel. kom: 0512 47 91 10, mail: lidiagb@poczta.onet.pl

  Program szkolenia

 • Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów budynku pasywnego

  Budownictwo pasywne odgrywa coraz to większą role we współczesnym świecie, nastawionym na racjonalne wykorzystanie energii. Mimo, że do Polski idea ta przyszła z wieloletnim opóźnieniem zyskuje ona na znaczeniu. Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów domu pasywnego będą jednym z najważniejszych tematów RENEXPO Poland, Międzynarodowych targów, które odbędą się w dniach 26-28.10.2011. W ramach targów odbędzie się także konferencja, na którą serdecznie zapraszamy.
  Szczegóły na www.renexpo-warsaw.com

 • Konferencja EFAP "INNOWACYJNOŚĆ W PRZEKSZTAŁCANIU MIAST EUROPY" w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

  Ministerstwo Infrastruktury, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oraz Europejskie Forum Polityk Architektonicznych (EFAP) mają przyjemność zaprosić na Konferencję: „Innowacyjność w Przekształcaniu Miast Europy”, która odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Gdańsku.
  Program przewiduje prezentacje i dyskusje dotyczące najbardziej aktualnych problemów kształtowania środowiska zurbanizowanego, z podkreśleniem architektury, jako ważnego nośnika innowacyjności.
  Uczestnikami Konferencji będą przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych, organizacji zawodowych, skupiających architektów i urbanistów, a także studenci i media. Reprezentowane będą państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, a także Turcja, kraje Partnerstwa Wschodniego i Rosja.

  Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez system akredytacji dostępny pod adresem https://akredytacja.pl2011.eu/ i jest czynna do dnia 9 września br.

  Projekty architektoniczne a prawo autorskie

  LBOIA RP zaprasza na szkolenie Projekty architektoniczne a prawo autorskie
  w dniu 1 czerwca 20110 o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3

  Szkolenie prowadzone będzie przez pana Rafała Golata - radcę prawnego, specjalistę w zakresie prawa autorskie i praw pokrewnych (w szczególności z zakersu działalności projektowej i budowlanej) z Ministerwstaw Kulktury i Dziedzictwa Narodowego, autora licznych publikacji prasowych i książkowych.

 • Projekty architektoniczne a prawo autorskie

  LBOIA RP zaprasza na szkolenie Projekty architektoniczne a prawo autorskie
  w dniu 1 czerwca 20110 o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Grodzkiej 3

  Szkolenie prowadzone będzie przez pana Rafała Golata - radcę prawnego, specjalistę w zakresie prawa autorskie i praw pokrewnych (w szczególności z zakersu działalności projektowej i budowlanej) z Ministerwstaw Kulktury i Dziedzictwa Narodowego, autora licznych publikacji prasowych i książkowych.

 • Wentylacja w budownictwie 2011

  Szanowni Państwo,
  proszę o zgłoszenie do biura LBOIA RP udziału w bezpłatnym seminarium do dnia 24 marca 2011 r.
  Zwracam uwagę, iż seminarium odbędzie się w Warszawie.
  Z poważaniem,
  Elzbieta Bielecka

 • XXX Lubelskie Targi Budowlane LUBDOM

  W dniach 25-27 marca 2011 r. w Centrum Targowym Międzynarodowych Targów Lubelskich w Lublinie odbędą się

  XXX Targi Budowlane LUBDOM 2011
  i
  Salon Maszyn Budowlanych BUMA PARK.

  Wzorem lat poprzednich będzie to największe wydarzenie branży budowlanej we Wschodniej Polsce.
  LUBDOM to najlepsza oferta ponad 200 wystawców i bogaty program imprez towarzyszących.

  Informacja
  Więcej informacji www.targi.lublin.pl

 • Jubileusz 100-lecia urodzin wybitnego architekta Macieja Nowickiego

  Z okazji Jubileuszu 100-lecia urodzin wybitnego architekta Macieja Nowickiego Wydawnictwo RAM, wydawca miesięcznika Architektura & Biznes organizuje cykl imprez, których celem jest uhonorowanie jego osiągnięć. Oprócz organizowanego co roku, podczas Targów BUDMA, konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego, z okazji jubileuszu odbędzie się również konferencja oraz wystawa prac konkursowych.
  Konferencja odbędzie się w listopadzie 2010 r., a konkurs w styczniu 2011.

  Program konferencji

 • Konferencja Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny

  W dniach 20-21 października 2010 r. odbędzie się kolejna, druga konferencja Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

  Poprzednia konferencja, która odbyła się 24-25 marca 2009, została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników, którzy apelowali o przekształcenie jej w wydarzenie cykliczne.

  Udział w dwudniowej konferencji, wraz z posiłkami jest bezpłatny.
  Organizatorzy oferują pomoc przy zarezerwowaniu noclegu wwarszawskich hotelach.
  Sekretariat Państwowego Muzeum Etnograficznego prześle wszystkie potrzebne dokumenty do uzyskania delegacji w miejscu pracy.
  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  W celu potwierdzenia udziału w sesji prosimy o kontakt z kierownikiem Biura Organizacyjnego p.Lidią Goldberg
  tel.(22) 408 11 62
  tel. kom.: 512 479 110
  mail: lidiagb@poczta.onet.pl

 • Konferencja naukowa Etyka w praktyce architektonicznej

  W dniach 15-16 października 2010 r., we wrocławskim Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5),odbędzie się konferencja naukowa Etyka w praktyce architektonicznej. Uprzejmie informuję,że jej zawartość merytoryczna może być interesująca z punktu widzenia kształtowania w przyszłości Kodeksu Etyki Zawodowej Architekta w obszarze jurysdykcji Izby Architektów RP.

  Udział w konferencji można zgłaszać kontaktując się z Sekretarzem Konferencji Panią Agnieszką Cieślak
  tel. 601 860 111, (71)343 19 28
  e-mail: logistyka@sarpwroclaw.pl, konferencja.etyka@pwr.wroc.pl

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)