biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Zawieszenie i odwieszenie członkostwa w LBOIARP

Zawieszenie członkostwa podejmowane jest uchwałą Okręgowej Rady IARP. Lubelska Okręgowa Rada IARP zbiera się raz w miesiącu. Termin najbliższego posiedzenia Rady podany jest na głównej stronie internetowej LBOIARP.

Osoba pragnąca zawiesić członkostwo na własną prośbę powinna złożyć wniosek, określając datę rozpoczęcia zawieszenia. Data ta nie może być datą wsteczną w stosunku do daty najbliższego posiedzenia Rady. 
W okresie zawieszenia członkostwa obowiązuje opłata składki członkowskiej w wysokości 10 % skladki podstawowej.

Odwieszenie członkostwa następuje na wniosek członka zawieszonego i przyjmowane jest uchwałą Rady. Przy odwieszaniu członkostwa obowiązuje opłata "za przywrócenie członkostwa" w wysokości określonej w zakładce "składki.


Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:

  • - orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy (Prawo budowlane)
  • - orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby
  • - nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
  • - wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnejfunkcji technicznej budownictwie lub czynności urbanisty.

Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowejizb architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do czasu zatarcia karyzawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Członek izby, o którym mowa powyżej, nie może pełnić funkcji w organach izby, a jego mandat w tych organach wygasa.

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w okresie zawieszenia.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)