biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Składki członkowskie LBOIARP

Członek IARP ma obowiązek przekazywania danych osobowych i adresowych oraz ewentualne zmiany tych danych do LBOIARP, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. (par.3 ust.5 Regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów).

 

Składka członkowska od 1 stycznia 2024r. wynosi 112 zł/miesiąc

Wysokość innych opłat obowiązujących w 2024 r.:

  • - opłata za wpis na listę członków Izby 630,00 zł
  • - opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1590,00 zł
  • - opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) 630,00 zł
  • - opłata za szkolenie uzupełniające przy ponownym wpisie na listę członków  210,00 zł

 

Składkę można wpłacać za okres :
- roku - do 10 dnia pierwszego miesiąca roku,
- pół roku - do 10 dnia pierwszego miesiąca półrocza,
- kwartału - do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału,
- miesięca - do 10 dnia każdego miesiąca
na konto LBOIARP tytułem: składka członkowska za (imię i nazwisko, okres składkowy) lub do kasy LBOIARP w godzinach pracy biura.

nr konta bankowego:
81 1020 3147 0000 8302 0003 8703

Osoby zawieszone na wniosek członka izby w sytuacji czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, zgodnie z uchwałą nr 14 II SKZIA z dnia 26 czerwca 2004 r, płacą 10% składki obowiązującej w danym okresie.

Na podstawie uchwały nr 5 VI P-B KZIARP z dn. 6 grudnia 2014r. zwalnia się z obowiązku opłacania składki członkowskiej osoby zawieszone w prawach członka Izby, co do których przyczyną zawieszenia było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub wychowawczy. Zwolnienie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i nie może przekraczać 4 lat. We wniosku należy zamieścić oświadczenie, że osoba zawieszona nie będzie w tym okresie wykonywać samodzialnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)