biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl
 • Relacja - uroczystość wręczenia nagród w konkursie MULTI:POEMAT LUBLIN 700

  Uroczystość rozdania nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczestników konkursu MULTI:POEMAT LUBLIN 700, która odbyła się 8 czerwca br. w siedzibie SARP/LBOIARP - była bardzo udana. Nauczyciele opiekujący się zespołami i Dyrektorzy szkół zespołów dzieci uczestniczących w konkursie otrzymali Podziękowania i książki o architekcie Czesławie Doria-Dernałowiczu autorstwa Haliny Danczowskiej.

  Konkurs otrzymał patronat honorowy Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka i SARP O/Lublin.

  W uroczystości uczestniczyli: 
  - P. Tomasz Rakowski, z-ca dyr. Kancelarii Prezydenta M. Lublin reprezentujący Prezydenta Krzysztofa Żuka, od którego otrzymaliśmy list gratulacyjny z podziękowaniami i życzeniami dla laureatów 
  - P. Marzena Kłoło z Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, reprezentująca P. Dyr. Ewę Dumkiewicz-Sprawkę 
  - P. Beata Ryczkowska - Koordynator doradztwa metodycznego w Lublinie, WOiW UM lublin 
  - P. arch. Małgorzata Żurkowska, Z-ca Dyr. Wydziału Planowania UM Lublin 
  - P. Zdzisław Strycharz, Dyr. Biura ds. Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów UM Lublin 
  - nauczyciele prowadzący - P. Aleksandra Wilczewska i P. Iwona Sławińska oraz P. Bożena Kaczyńska - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA w Lublinie
  - nauczyciel prowadzący - P. Karolina Łopion ze Szkoły Podstawowej Nr 10 im. H. Sienkiewicza w Lublinie 
  - dzieci uczestniczące w konkursie 
  - arch. Bartłomiej Kożuchowski - Prezes SARP O/Lublin 
  - arch. Stanisław Lichota, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lublinie i członek OKR LBOIARP 
  - P. Halina Danczowska, autorka dwóch książek o architektach lubelskich - Tadeuszu Witkowskim i Czesławie Doria-Dernałowiczu 
  - arch. Andrzej Kasprzak - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej IARP; podczas zwiedzania sal mieszczańskich opowiedział o wartościach historycznych kamienicy i niepowtarzalnym, autentycznym wystroju jej wnętrz 
  - arch. Agnieszka Kantor-Kołodyńska, wspólnie z arch. Wojciechem Kołodyńskim koordynująca program Kształtowanie Przestrzeni i współorganizująca konkurs 
  - Panie: Elżbieta Bielecka i Marzena Domaradzka - niezastąpione w przygotowaniu całej uroczystości

  Arch. Ryszard Gruda, Prezes Krajowej Rady IARP przysłał podziękowania i gratulacje dla organizatorów i uczestników konkursu.

  Podczas uroczystości Arch. Kazimierz Kraczoń, Przewodniczący Komisji Konkursowej omówił główne zasady konkursu i podczas prezentacji prac przedstawił zasady ich oceny.

  Potem zwiedzaliśmy XVII-wieczne mieszczańskie sale polichromowane w siedzibie SARP/LBOIARP.

  Wszystkie dzieci zostały obdarowane. 
  Dla nagrodzonych i wyróżnionych LBOIARP ufundowała nagrody. 
  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali gadżety od Urzędu Miasta Lublin. 
  Przygotowane kanapki, słodycze i napoje - bardzo smakowały.

  Serdecznie dziękuję: 
  - Halinie Landeckiej, Kaziowi Kraczoniowi, Januszowi Gąsiorowskiemu i Wojtkowi Hermanowi - za pracę w Komisji Konkursowej 
  - Agnieszce Kantor Kołodyńskiej i Wojtkowi Kołodyńskiemu za zorganizowanie konkursu, wymyślenie i zakup nagród, zamówienie i dopilnowanie wykonania firmowych toreb, długopisów i okładek z logo IARP, przygotowanie Dyplomów dla dzieci i Podziękowań dla nauczycieli i dyrektorów szkół 
  - Paniom Elżbiecie Bieleckiej i Marzenie Domaradzkiej za przygotowanie i pomoc we wszystkim, co towarzyszyło konkursowi 
  - wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości wieńczącej przeprowadzony konkurs

  Pozdrawiam, Maria Balawejder-Kantor

   

  Dodano: 2017-06-08

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)